Topmenu

Psykologi for behandlere

Psykologi undervisning for alternative behandlere

Som alternativ behandler skal du have undervisning i psykolog for at blive

Registreret alternativ behandler (RAB).

På Jysk Fysiologisk Massage Institut i Horsens tilbyder vi at varetage

undervisningen i psykologi. Undervisningen varetages af uddannet psykolog.

Undervisningen er tilrettelagt således at uanset om du er massør, fodterapeut,

zoneterapeut eller er i gang med en af disse uddannelser så er undervisningen

skræddersyet således, at alle på holdet får noget ud af undervisningen som

kan anvendes i praksis.

Formålet med psykologi undervisningen er at skabe et grundlag for psykologisk

tilegnelse af viden med særligt fokus på forholdet mellem terapeut og klient

Selve undervisningsformen er en vekselvirkning mellem oplæg, spørgsmål,

diskussion, individuelt arbejde, gruppearbejde og arbejde i plenum.

Underviser: – Tinna Kjær Pallesen, psykolog

Undervisningen tager afsæt i Kjeld Bruun – Jensens bog: Sundheds psykologi.

I underviserens oplæg inddrages supplerende materiale fra andre psykologiske

fagbøger. Du kommer til at arbejde med følgende emner:

 

Kommunikation: Samtalens betydning, empati/indlevelse,

professionalisme.

Selvværd og grænsesætning. Skelnen mellem rollen som terapeut og

rollen som privatperson. At sætte grænser for klienterne.

Terapeutens rolle som vejleder, herunder selvstændig virksomhed, ansættelse.

De svære samtaler, de svære opgaver samt håndtering af disse.

Kriseteori.

Psykosomatik.

Det psykiske forsvar.

Personlighedspsykologi.

Udviklingspsykologi herunder tilknytningsteori.

Angst/klinisk psykologi om forskellige former for angst.

Stress/udbrændthed herunder afspændingsteknikker og øvelser.

Visualisering.

Besøge Gallo i Århus.

Besøge museet på psykiatrisk hospital, Århus.

Foredragsholdere som kommer op på skolen

Vi opretter hold af 1 uges varighed ved 5 tilmeldte kursister.

Kurserne udbydes normalt i uge 27

Prisen for undervisning i psykologi er 6000 kr. incl. Underskrevet diplom

(som kan anvendes til at opnå at blive RAB registreret).

Vi glæder os til at høre fra dig.

Tilmelding til psykologi

Kontakt Piann Kolling, Jysk fysiologisk Massage Institut.

Nordre Standvej 15

8700 Horsens

Mobil 24400036

Mail: post@jmfi.dk