Piskesmæld

Bliv en klogere massør, overbyg din uddannelse med håndtering af piskesmæld: I alt 8 timers undervisning. (8 RAB point)

[fourcol_three]

  • Hvad er et piskesmæld?
  • Hvad dækker diagnosen egentlig over?
  • Hvordan forholder jeg mig som behandler til en klient med et piskesmæld?
  • Må og kan jeg gøre en forskel i forbindelse med piskesmæld?

Piskesmæld er en diagnose, som dækker over de cervikale gener, som kan opstå i forbindelse med trafikuheld, faldtraumer og andre skader på nakken.

Lær at forstå og håndtere en klient med piskesmæld

Klinisk er der for det meste kun meget få og diffuse undersøgelsesfund at tage udgangspunkt i, og massøren/terapeuten er derfor nød til at behandle patienten, ud fra deres beskrivelse af tilstanden.
Kurset formål er at give deltagerne et indblik i de virkningsmekanismer, som ligger til grund for et piskesmælds opståen.

Kursus indhold:

  • De anatomiske strukturer, som kan blive beskadiget ved et piskesmæld.
  • De symptomer som klienten ofte beskriver.
  • Den videnskabelige dokumentation som eksisterer på området.
  • Indikationer/kontraindikationer for manuel behandling.
  • Prognose og behandlingsforløb for klienten.
  • Praktisk workshop, hvor vi gennemgår de gængse undersøgelsesværktøjer, som benyttes til at konstatere tilstanden, samt behandling i form af manuelle bløddelsteknikker, mobilisering og tapening med kinesiotape.

Underviser Fysioterapeut Søren Westergaard

Efter kursusgennemførelse udstedes diplom.

Kursus pris: 1.800.- inkl. undervisningskompendium samt kinesiotape til undervisningsbrug.

Kursets varighed: 8 timer – afholdes over én lørdag eller søndag.

Se kalender for næste kursus afholdelse.

Download, underskriv og send kursuskontrakten til vores skole eller pr. mail post@jfmi.dk
– max 10 pladser pr. hold.

Tilmeld dig

Vi ses til et spændende og lærerigt kursus!

Med venlig hilsen
Piann Kolling

[/fourcol_three] [fourcol_one_last]IMG_8069-4

Tilmeld dig

[/fourcol_one_last]