Så sker det på Jysk fysiologisk massage Institut , massageskolen i Horsens, vi starter anatomi- fysiologi og sygdoms lære igen.anatomi og fysiologi

Undervisningen i disse fag starter ikke så tit, men til november 2017 kommer det på igen.

 

Hvorfor starter det ikke så tit?

Desværre er det moderne at tage mange ting på nettet idag. Jeg taler her om e-learning, hvor folk vælger at sidde bagved computeren og lære om menneske kroppen, i stedet for at vælge massageskolen, hvor der er kvalificerede undervisere.

På massageskolen i Horsens Jysk fysiologisk massage Institut, er der dygtige sygeplejesker der underviser. Undervisere der kan give vores studerende svar på deres spørgsmål, mens spørgsmålene er i frisk erindring.

Holdet i Anatomi, fysiologi og sygdoms lære kører primært i weekend moduler, hvor der bliver holdt deleksamen for at gøre det lettere for vores studerende at huske stoffet.

Anatomi, fysiologi og sygdoms lære er ialt 300 timer. Fordi massageskolen Jysk fysiologisk massage institut er en skole der ikke laver e learning, er det fremmøde på skolen på alle lektioner. Det giver et godt netværk, god undervisning og hyggelige samvær med andre der er i samme båd. De 300 timer er et krav fra sundheds styrelsen der skal indgå i pensum, hvis du ønsker at blive RAB registreret massør (registreret alternativ behandler).

Underviserne på massageskolen gør alt for at gøre stoffet lettere at indlære, anatomi, fysiologi og sygdomlære er jo teoretisk stof, hvor vi prøver at putte lidt praktisk stof ind i pensum.

Hvorfor behøver jeg dette modul?

Du lære i anatomi, fysiologi og sygdoms lære hvordan kroppen fungere. Dereftera kan du lettere mærke -høre- se hvis der er alvorlige ting galt med din klient. Vi har elever der i dette forløb har opdaget alvorlige ting, som er blevet stoppet før det var for sent. – fordi de havde den nødvendige viden om kroppens funktioner.

Se mere under uddannelser, og download kontrakt- send til massageskolen Jysk fysiologisk massage institut.

post@jfmi.dk