Uddannelsesinfo

Praktiske oplysninger om din massøruddannelse

[fourcol_three]

på Jysk Fysiologisk Massage Institut

Foreningsgodkendelser:

 • BFM: Brancheforeningen for Fysiurgiske Massører
 • Dakobe: Samslutningen af Alternative Behandlere

[hr]

Undervisningssted:

[hr]

Holdstart

Lægeeksamineret Fysiologisk Massør:

 • Vi starter altid hold 2 x pr. år, derudover hold midt i forår og efterår, hvis der er mange ansøgninger, men følg med i vores kalender.
 • Aftenhold fra 16.00-21.00 – én undervisningsdag pr. uge
 • Udover fremmøde til undervisningen forventes det, at du sideløbende varetager 25 -30 elevbehandlinger af á en times varighed. Forvent herudover 8-10 timers læsning pr. uge. Timerne tæller ikke med som undervisning.

Certificeret Massør (Skadesbehandler):

 • Følg med i vores kalender for næste holdstart
 • Skadesbehandler ;Weekend fredag 16.00 – 21.00 og lørdag/søndag 9.00 – 16.00 – én undervisningsweekend pr. måned
 • Udover fremmøde på skolen skal der påregnes forberedelsestimer til undervisningen, herunder én større skriftlig opgave.

[hr]

Tilmelding

På de enkelte sider om uddannelserne finder du en kontrakt som downloades, underskrives og fremsendes til skolen enten pr. post til ovenstående adresse eller indscannet pr. mail til post@jfmi.dk. Herefter indbetales pålydende indmeldelsesgebyr, og du vil kunne betragte din plads på uddannelsen som reserveret. Skulle holdet mod forventning ikke blive oprettet vil dit fulde indmeldelsegebyr blive refunderet.

[hr]

Fraværd

Du må maximalt have et fravær på 10 %.

[hr]

Eksamen

Lægeeksamineret Fysiologisk Massør:

 • 1 måned før eksamen ligger der en skriftlig prøve, som du skal besvare med 70 % rigtige for at sikre, at du er klar til eksamen
 • Skriftlig eksamen med spørgsmål til hele pensum – varighed: 3,5 time
 • Mundtlig eksamen – varighed: 20 min. forberedelse af eksamensspørgsmål uden hjælpemidler + 20 min. fremlæggelse
 • Praktisk eksamen – varighed: 20 – 30 min, hvor der arbejdes med ukendt klient
 • Censurering af skriftlig, mundtlig så vel som praktisk eksamen varetages af ekstern censor (Ortopædkirurg) samt af underviser

Skadesbehandler:

 • Skriftlig eksamen med spørgsmål til hele pensum – varighed: 2,5 time
 • Praktisk/mundtlig eksamen – varighed: 45 min, hvor der arbejdes med ukendt klient
 • Censurering af skriftlig og praktisk eksamen varetages af ekstern censor (Ortopædkirurg) samt af underviser

[hr]

Ortopædkirurg som censor

Nogle vil sige, at det er at skyde gråspurve med kanoner, at have en ortopædkirurg som censor på en massørskole – men den mening deler vi ikke!

Lægeeksamineret betyder for os, at censor skal være en læge, der har med det pågældende område at gøre til daglig. I forbindelse med massageuddannelsen vil det derfor være muskler, knogler og led.
Vi har alle specialområder og her vælger jeg bedste kvalitet. Det er ortopædkirurgen, der står for at udarbejde eksamensopgaverne samt at være nærværende censor i de praktiske, mundtlige så vel som skriftlige eksaminer. Ligeledes er undervisningsmaterialer godkendt og kvalitetsstemplet af denne.

Ortopædkirurg fordi:

 • Stoffet I lærer er paratviden for en ortopæd
 • De ikke går på kompromis med kvalitet
 • Skolen vil have den bedste kvalitet til dig!

[hr]

Betaling

Se Priser for eksamenspligtige uddannelser

Konto oplysninger: Reg. nr. 0758 Konto nr. 3225625971

Det er efter aftale muligt at betale i rater uden ekstra omkostninger.

[hr]

Arbejdsstillinger

 I den praktisk del af undervisningen lægger vi stor vægt på, at du også i fremtiden kan holde til at være behandler. Derfor indgår arbejdsteknik som et selvstændigt punkt i din vurdering til eksamen som Lægeeksamineret Massør. Det har derfor et stort fokus i vores undervisning af dig, så du lærer at bruge dig selv rigtigt. Du vil blive rettet løbende, så du får indarbejdet de korrekte arbejdsstillinger i din behandling. Det er afgørende også for din klient, da også denne kan mærke om du bruger dig selv rigtigt, hvorved din massage med de rigtige arbejdsstillinger bliver mere jævn og hårdheden afbalanceret.

[hr]

Meritoverførsel

Har du i forvejen anden uddannelse, hvor du har nogle af modulerne, kan der blive tale om merit. Er denne uddannelse baseret på e-learning, er dette ikke altid af en god kvalitet, og merit i dette tilfælde vil derfor forudsætte en prøve i stoffet på skolen.
[/fourcol_three] [fourcol_one_last][/fourcol_one_last]